Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2017

winterswallow
1354 8755
Reposted fromaletodelio aletodelio viamaua maua
winterswallow
Reposted frombluuu bluuu viamaua maua
winterswallow
3693 568b 500
Reposted fromministerium ministerium vianoisetales noisetales

September 19 2017

winterswallow
Najlepsze chwile podczas czytania to te, gdy trafiasz na coś - myśl, uczucie, punkt widzenia - o czym myślałeś, że jest wyjątkowe, szczególne tobie i tylko tobie znane. I oto jest, opisane przez kogoś innego, osobę, której nigdy nie poznałeś, być może kogoś, kto od dawna nie żyje. To jest tak, jakby nagle wyłoniła się czyjaś dłoń i pochwyciła twoją.
— Alan Bennett

September 18 2017

winterswallow
Jeżeli zamknąłeś już za sobą drzwi przeszłości, nie zaglądaj przez dziurkę od klucza, bo możesz przegapić fakt, że otwierają się przed Tobą następne, które dadzą Ci więcej szczęścia niż te, które właśnie zatrzasnąłeś.
— Regina Brett

September 16 2017

4711 bd45

thedeity:

Museum of Broken Relationships, Zagreb, Croatia

Reposted fromrainbowfuck rainbowfuck vianoisetales noisetales
winterswallow
Reposted fromFlau Flau vianoisetales noisetales
winterswallow
Lubię samotność kontrolowaną. Lubię włóczyć się po mieście. Nie boję się, że przyjdę do pustego mieszkania i sam położę się do łóżka. Boję się, że nie będę miał za kim tęsknić, kogo kochać. Potrzebuję ciepła i bliskości.
— Kuba Wojewódzki
winterswallow
5954 0fb7
Reposted fromicanseeyou icanseeyou vianoisetales noisetales
winterswallow
5546 683f 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianoisetales noisetales

September 15 2017

winterswallow
1475 4de5 500
Reposted fromoll oll vianoisetales noisetales
7628 e4c8 500
Reposted fromsneakpeaking sneakpeaking vianoisetales noisetales
winterswallow
3665 88d2
Reposted fromdeath-is-my-friend death-is-my-friend vialanni lanni
7526 597c 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover vialanni lanni
winterswallow
Przepraszam, że piszę
nie chcę przeszkadzać
zastanawiam się tylko
jak ci bije moje serce
— M .Goniewicz
Reposted fromniiepoczytalna niiepoczytalna vialanni lanni
winterswallow
4352 e8b7
Reposted fromsheismysin sheismysin vialanni lanni
winterswallow

September 04 2017

winterswallow
Kochać się z kobietą i spać z nią to dwie namiętności nie tylko różne, ale prawie przeciwstawne. Miłość nie wyraża się w pragnieniu spółkowania (to pragnienie dotyczy przecież niezliczonej ilości kobiet), ale w pragnieniu wspólnego snu (to pragnienie dotyczy tylko jednej jedynej kobiety).
— Milan Kundera “Nieznośna lekkość bytu”
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamaua maua
winterswallow

September 02 2017

winterswallow
1381 b03b 500
Reposted fromrichardth richardth vialadygrey ladygrey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl