Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2017

winterswallow
6408 331b
Reposted fromkarahippie karahippie vianoisetales noisetales

October 08 2017

winterswallow
7234 ae7a 500
winterswallow
3008 046b
winterswallow
7070 a167 500
Reposted fromsavatage savatage viaflauschfisch flauschfisch
winterswallow
8299 5c86 500
Reposted frompeper peper viasunnyvalley sunnyvalley
winterswallow
6511 3e21 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viahepi hepi
3632 e5e4 500
0876 20c8 500
Reposted fromkimik kimik viapersona-non-grata persona-non-grata

October 06 2017

winterswallow
0213 5b44
Reposted fromkarahippie karahippie viamaua maua
winterswallow
4398 1334 500
Reposted fromsavatage savatage vianoisetales noisetales
winterswallow
3708 197f
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vianoisetales noisetales
winterswallow
winterswallow
Profesor językoznawstwa, przewodniczący wszystkich istniejących w Polsce komisji językowych, podczas zajęć poprosił studentkę o przeczytanie słownikowej definicji wyrazu „kochać”. Gdy studentka wykonała jego zalecenie, referując, że „kochać” to znaczy: „darzyć sympatią, uwielbieniem etc.”,
profesor teatralnie się oburzył: To są bzdury! Darzyć sympatią mogę bardzo wielu ludzi, ale to jeszcze nie znaczy, że ich wszystkich kocham. Najlepszą definicję słowa "kochać" stworzyła językoznawczyni, Anna Wierzbicka "Kochać, to chcieć być czyimś dobrem" Zapamiętajcie to: chcieć być czyimś dobrem.
http://niewinni-czarodzieje.pl/czy-warto-studiowac-polonistyke
Reposted fromciarka ciarka viamaua maua
5455 b942 500
Reposted frombrumous brumous viamaua maua
0428 2d63 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viamaua maua
winterswallow
1745 c43d
Reposted fromnyaako nyaako viakingavonschabert kingavonschabert
winterswallow
5027 ec76
Reposted fromBloodyYuki BloodyYuki vialanni lanni
2079 9d47 500
Reposted fromsavatage savatage vialanni lanni

September 27 2017

winterswallow
3491 5a1f 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl