Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2017

winterswallow
2223 2810
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamaua maua
winterswallow
Tak to się zaczyna. Spoglądasz na kogoś, kogo nie widziałeś nigdy przedtem i nagle go rozpoznajesz. To wszystko. Po prostu go rozpoznajesz. Tak to się zaczyna.
— Tony Parsons - Za moje dziecko
Reposted fromSabela Sabela viakingavonschabert kingavonschabert
winterswallow
Zanadto szanuję miłość, żeby wierzyć w coś takiego. Nie wierzę w miłość od pierwszego wejrzenia. To zbyt proste. Byłoby fajnie, gdybyśmy zakochiwali się bez wysiłku. "Zabawna sprawa. Szedłem dziś ulicą, spojrzałem na kogoś i się zakochałem". Spojrzenie nie wystarczy, trzeba się napracować. I to ciężko. Dlatego nie wierzę w miłość do kogoś, kogo się nie zna. Żeby kogoś pokochać, trzeba go dobrze znać.
— Catherine Ryan Hyde
winterswallow
[...] im żywsza i szczersza jest miłość, tym bardziej powinna być tajemnicza, okryta zasłoną. Nie powierzajmy naszej tajemnicy nikomu.
— Honoré de Balzac – Ojciec Goriot
winterswallow
3601 9335 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viakonwalia konwalia
winterswallow
5111 415c
Reposted fromkarahippie karahippie viakonwalia konwalia
1886 8640
Reposted fromamatore amatore viakonwalia konwalia
winterswallow
3910 76af
Reposted frommowmihou mowmihou viakonwalia konwalia
winterswallow
1464 bdf3 500
Reposted frommessclew messclew viakonwalia konwalia
winterswallow
8394 23e4 500
placek z sadu.
Reposted fromEmisja Emisja viakjuik kjuik
winterswallow
3124 54f1 500
Reposted fromszatanista szatanista viamaua maua
winterswallow
2261 fbd2 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamaua maua
winterswallow
2383 f7b5
Reposted fromtitelitury titelitury viamaua maua
winterswallow
9577 26e8
Reposted frompaulinac26 paulinac26 vialanni lanni
winterswallow
- Trzy dni - rzekła. - Cóż to jest? 
- Trzy dni - powtórzył. Uśmiechnął się. - Mój Boże, trzy dni. Wyobrażenia nie masz, ile się może pozmieniać przez trzy dni. To strasznie długo.
- Cóż to jest trzy dni wobec całego życia? 
- Wiele. Czasem wszystko można stracić przez trzy dni.
— Hłasko
Reposted frombesomeoneelse besomeoneelse vialanni lanni
winterswallow
0225 23b2 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialanni lanni
winterswallow
Reposted frombluuu bluuu viakonwalia konwalia
winterswallow
Dobrze jest tęsknić, gdy tęskni się z wzajemnością.
9844 145f 500

Alaska | by Louise Alban

winterswallow
To przypadek tworzy najpiękniejsze historie o miłości. Uczucie rodzi się w miejscach po których się tego nie spodziewamy, w czasie w którym o tym nie marzymy, w ludziach którzy jeszcze do niedawna się nawet nie znali. Wciąż zachwycam się tą chemią przypadku, nazywaną przez niektórych przeznaczeniem.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl