Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 19 2017

winterswallow
Każdego dnia trzeba posłuchać choćby krótkiej piosenki, przeczytać dobry wiersz, obejrzeć piekny obraz, a także, jeśli to możliwe powiedzieć parę rozsądnych słów.
— J.W. Goethe
winterswallow
To przypadek tworzy najpiękniejsze historie o miłości. Uczucie rodzi się w miejscach po których się tego nie spodziewamy, w czasie w którym o tym nie marzymy, w ludziach którzy jeszcze do niedawna się nawet nie znali. Wciąż zachwycam się tą chemią przypadku, nazywaną przez niektórych przeznaczeniem.
winterswallow
4518 7d03
Reposted fromkarahippie karahippie viakonwalia konwalia
winterswallow
winterswallow
winterswallow
Czy tacy ludzie naprawdę istnieją? Tacy, którzy mieszkają nad morzem, mają własne, przytulne mieszkania a każdy dzień zaczynają od śniadania? Ludzie, którym chce się codziennie dobrze wyglądać, którzy w drodze do pracy wstępują po pachnącą kawę? Mają pracę, którą lubią, która nie jest stresem a przyjemnym wyzwaniem? Wychodzą z niej o 16 a gdy chcą wziąć urlop to po prostu o tym mówią, z uśmiechem? Ludzie, którzy po pracy idą na siłownię, do kina, spotykają się z przyjaciółmi, mają czas na słuchanie muzyki? Wieczorem nigdy nie są na tyle zmęczeni by pominąć demakijaż, kładą się w czystej pościeli a zamiast telefonu czytają rozdział książki przed snem? Zasypiają spokojnie, nie martwią się chorobami, nie myślą o śmierci i o tym, że jutro będzie takie samo jak wczoraj.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viamaua maua
winterswallow
2017 0bf7 500
winterswallow
Dobrze gdzieś mieć kogoś. Choćby po to, by było komu opowiedzieć historię dnia, który właśnie z tego powodu warto było przeżyć.
— Taras Prochaśko "Niezwykli"
winterswallow
winterswallow
Obecność to w tych czasach najlepsze,co można dostać od drugiego człowieka.
Reposted fromkingavonschabert kingavonschabert
7290 0f61
Reposted fromtiberiusmulder tiberiusmulder viakonwalia konwalia
winterswallow
1519 8318
Reposted frombrumous brumous viakonwalia konwalia
winterswallow
4037 bd30
Reposted fromsoSad soSad viakonwalia konwalia
winterswallow
0650 858d
Reposted fromfelicka felicka viakonwalia konwalia

October 23 2017

winterswallow
3552 af3b
Reposted fromEkran Ekran viaczarna-niewiadoma czarna-niewiadoma

October 18 2017

winterswallow
6408 331b
Reposted fromkarahippie karahippie vianoisetales noisetales

October 08 2017

winterswallow
7234 ae7a 500
winterswallow
3008 046b
winterswallow
7070 a167 500
Reposted fromsavatage savatage viaflauschfisch flauschfisch
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl